Zgodnie z Koncesją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0087/00, Agencja Ochrony wykonuje usługi na terenie kraju, w zakresie:

  • ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (stałej i doraźnej)
  • dozoru sygnałów przetwarzanych, gromadzonych i przesyłanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
  • konwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych

Ponadto firma świadczy usługi detektywistyczne zgodnie z decyzją MSWiA nr ZK-I/K-1900/99/289/00/3 z dnia 22 lutego 200 roku

W przypadku nawiązania współpracy w zakresie ochrony i zabezpieczenia firma CC-AXIOM obliguje się do sporządzenia:

  • projektu stosownej umowy z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do jej wykonania (koncesja, ważna polisa ubezpieczeniowa itp.)
  • instrukcji ochrony obiektu
  • instrukcji fakultatywnych (zagrożeń nadzwyczajnych, antyterrorystycznych) wg zapotrzebowania
  • imiennych wykazów służb pracowniczych skierowanych do ochrony obiektu

Ponadto gwarantujemy:

  • skierować do ochrony obiektu pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, staż i doświadczenie zawodowe
  • umundurować jednolicie służby ochrony i wyposażyć je w identyfikatory agencji
  • włączyć obiekt w system patroli interwencyjnych