CC-AXIOM Sp. z o. o. Agencja Ochrony w przeciągu przeszło 20 letniej działalności realizowała współpracę z ponad 120 partnerami. W początkowym okresie ochronie podlegały w głównej mierze obiekty bankowe takie jak:

 • Bank Zachodni S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Bank Wschodnio-Europejski S.A.
 • Bank Inicjatyw Gospodarczych
 • Poslko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości.

Wykonywane były zadania ochronne dla m.in.

 • Ministerstwa Zdrowia
 • Biura ds. Zagranicznych Programów w Ochronie Zdrowia
 • PZU S.A.
 • RUCH S.A.
 • IBM Polska
 • Elektrim S.A.
 • LOT Catering S.A.

Aktualnie współpracujemy z 15 podmiotami wykonując zadania ochronne i konwojowe dla m.in.

 • ICMDiK PAN
 • IPT PAN
 • WWSzE
 • Wydawnictwa Infor
 • Siltec Sp. z o. o.
 • WCH KLIF Sp. z o. o.